اکران فیلم «شهر زیبا»

شروع:
شنبه ۸ دی ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۸ دی ۹۷ ۲۰:۰۰
اکران فیلم «شهر زیبا»
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران بزرگراه نیایش - مقابل بزرگراه کردستان- پردیس سینما گالری ملت