کاور
"اکسل در مدیریت مالی و بازار سرمایه" در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

حسین منصفی
حسین منصفی
کارشناس در استاندارد سازی اطلاعات در اکسل , تدوین بانک اطلاعاتی و آنالیز کسب و کارهای روستایی در اکسل
محمدرضا طالبی
محمدرضا طالبی
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ -ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺑﻮرس -ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ -ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻮﻣﺎن

ﺳﺒﺪ ﮔﺮداﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﺑﻮرس از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ

برگزار‌کننده

آواتار

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

null

رویداد های برگزارشده۲۹
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۲۰ نفر

آدرس

تهران رسالت-هنگام-خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

پنج‌شنبه ۱۷ تیر

دوره آنلاین ITIL 4: Drive Stakeholder Value

 • آنلاین
 • از ۵,۰۰۰ تومان
 • شرکت رایزن سامانه گستر
سه‌شنبه ۱۹ مرداد

دوره آنلاین ITIL4 Direct, Plan and Improve (DPI)

 • آنلاین
 • از ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • دیجی وایز آکادمی
تا ۲۸ اسفند

DBA مدیریت کسب وکار

 • آنلاین
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • کارخانه استارت آپی گلرنگ(دانشگاه گلرنگ)
تا ۲۹ اسفند

مهارت های مدیریتی

 • آنلاین
 • رایگان
 • مدیرآوا