رویداد به پایان رسیده است!
microsoft excel 2019 (از مقدماتی تا پیشرفته) در تاریخ پنج‌شنبه ۳۱ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

microsoft excel 2019 (از مقدماتی تا پیشرفته)

شروع:
پنج‌شنبه ۲۷ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳۱ مرداد ۹۸ ۱۸:۰۰
microsoft excel 2019 (از مقدماتی تا پیشرفته)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

معرفی دوره


اکسل Excel با ایجاد محیطی ساده و در عین حال کارآمد این امکان را به کاربر می دهد، تا با تسلط نسبی و حرفه ای به این نرم افزار  به بهبود فعالیت ها و فرایندهای کاری خود بپردازد.

نرم افزار اکسل Excel از ضروری ترین و مهمترین نرم افزارهاست که تسلط در آن موجب متمایز شدن افراد در سازمان های گوناگون با هر اسکپ کاری می گردد. در دوره آموزشی اکسل Excel سعی می شود تا تمام نیازهای یک کاربر به نرم افزار اکسل Excel از مقدماتی تا پیشرفته برطرف شود و کاربر بتواند تمام کارهای خود را در اکسل Excel به تنهایی انجام دهید. علاوه بر این شما در دوره آموزشی اکسل Excel سرعت یادگیری خود را صدچندان می کنید به نحوی که با تمرین مستمر و مرور مطالب ارائه شده سر کلاس اکسل Excel ، قادر خواهید بود تا به عنوان مدرسی حرفه ای و کاربر حرفه ای اکسل Excel در آینده تبدیل شوید.

 


مخاطبین دوره


 

  • تمام افراد شاغل
  • دانشجویان تمام رشته های تحصیلی
  • کارشناسان و مدیران فروش، طرح و برنامه و …
  • افراد شاغل در حوزه حسابداری، منابع انسانی، مدیریت پروژه و…

سرفصل های دوره


Keyboard Shortcuts

·         ALT+=

·         CTRL+TAB    

·         CTRL+A         

·         CTRL+1          

·         CTRL+SHIFT+"          

·         F4       

·         CTRL+Z          

·         CTRL+'           

·         CTRL+K         

·         CTRL+F          

·         CTRL+H         

·         CTRL+N         

·         CTRL+O

·         F2       

·         F7       

·         CTRL+SHIFT+F3       

·         CTRL+P

·         CTRL+S          

·         CTRL+C         

·         CTRL+X         

·          CTRL+V        

·         END key then Up or Down, or Left or Right Arrows

·         CTRL + HOME           

·         CTRL + Page Up or CTRL + Page Down          

·         CTRL+~          

·         CTRL+D

 

Tips & Tricks

·         Transpose Data

·         Increase Numbers by Set Amount         

·         AutoFill a Series or Formulas   

·         Force a carriage return in a cell instead of wrapping the text

·         Use Format Painter more than once

·         Format Sheet Tab Colors         

·         Combine Text from Multiple Cells       

·         Select blank cells in a row or column    

·         Fill blank cells in a row or column        

·         Copy & Paste visible cells only

·         Insert custom cell formats        

·         Use Named Ranges in your formulas    

·         Apply different formats within one cell

·         Move column, row or cells       

·         Move and insert column, row or cells    

·         Copy and paste a column, row or cells  

·         Copy and insert a column, row or cells  

·         Quickly enter links to a range of cells

·         Convert formulas to values       

·         Copy formulas only

·         Freeze rows and or columns     

·         Synchronous Scrolling

·         Hide worksheet tabs     

·         Hide row and column headers   

·         Hide the formula bar    

·         Add non-contiguous print areas

·         Pick from a list of existing values         

·         Print titles on each page automatically  

·         Absolute References    

·         Quickly SUM a range of cells   

·         Generate a unique list of values from a range     

·         Use the Auto Calculate Menu   

·         You don’t have to start your formulas with =     

·         Use Text to Columns to separate a column of data containing first names and last names

·         Center Across Selection           

·         Find the number of days between two dates       

·         Move quickly to the end of a range of cells        

Fill Handle Cool Tricks

 

Must Know Formulas      

·         IF        

·         Nested IF Statements   

·         IF, OR and AND         

·         VLOOKUP Exact Match

·         VLOOKUP Sorted List

·         HLOOKUP

·         SUMIF and SUMIFS    

·         COUNTIF and COUNTIFS      

·         COUNTA

·         SUBTOTAL    

·         ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN

·         FV (Future Value) Calculate compound interest on savings        

·         IFERROR       

·         MIN, MAX, SMALL and LARGE        

·         UPPER, LOWER and PROPER            

·         TRIM, CHAR and SUBSTITUTE        

·         Time Calculations        

·         NOW() and TODAY()

Power Formulas  

·         INDEX and MATCH   

·         CHOOSE        

·         VLOOKUP with CHOOSE      

·         OFFSET          

·         FLOOR and CEILING

·         RAND and RANDBETWEEN

·         SUMPRODUCT          

·         Array Formulas

 

Cool Tools

·         Shapes and SmartArt   

·         Camera Tool   

·         Conditional Formatting

·         Filters  

·         Drop Down Lists         

·         Insert Subtotals

·         Outlines          

·         Importing Data Into Excel        

·         Excel Tables    

·         PivotTable and PivotChart  

·         Flash Fill

·         Data analysis - goal seek, solver

·         Group and Outline commands

 

 

 

سخنرانان

دکتر حسین سامعی
دکتر حسین سامعی
مشاور و مدرس

- عضو بنیاد ملی نخبگان
- از اساتید دانشگاه گروه صنایع
- مشاور اقتصادی شرکت تبیان و گلرنگ
- مدرس بیش از 100 دوره آموزشی

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۴:۰۰۱۴:۱۰
معرفی نرم افزار و کاربرد های آن۱۴:۱۰۱۴:۳۰
شورتکات های مهم و کاربردی به همراه تمرین های متعدد۱۴:۳۰۱۵:۳۰
آنتراک۱۵:۳۰۱۵:۵۰
تمام آن چیزی که باید از فرمت سل بدانید۱۵:۵۰۱۷:۳۰
انجام تمرین و ارزیابی یادگیری۱۷:۳۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
آدرس دهی مطلق و نسبی۱۴:۰۰۱۵:۰۰
دستورات شرطی ساده و شرطی تو در تو۱۵:۰۰۱۵:۳۰
آنتراک۱۵:۳۰۱۵:۵۰
فرمول نوسی مهم به همراه تمرین های متعدد۱۵:۵۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
تمام نکات مربوط به دستور کاربردی vlookup و hlookup۱۴:۰۰۱۵:۰۰
pivot table و تمام نکات مربوط به آن۱۵:۰۰۱۵:۳۰
آنتراک۱۵:۳۰۱۵:۵۰
تمام نکات در خصوص table۱۵:۵۰۱۶:۱۵
ارائه بیش از 50 دستور کاربردی و جدید۱۶:۱۵۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
دستور کاربردی offset۱۴:۰۰۱۴:۳۰
فرمول نویسی ترکیبی offset+match۱۴:۳۰۱۵:۰۰
دستور کاربردی index۱۵:۰۰۱۵:۱۵
فرمول نویسی ترکیبی index+match۱۵:۱۵۱۵:۳۰
آنتراک۱۵:۳۰۱۵:۵۰
Flash fill۱۵:۵۰۱۶:۱۰
ابزار های متعدد جداسازی و ادغام داده ها۱۶:۱۰۱۷:۰۰
ساخت لیست آبشاری Drop Down List۱۷:۰۰۱۷:۲۰
Data Validation۱۷:۲۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
Conditional Formating۱۴:۰۰۱۴:۳۰
Conditional Formating پیشرفته۱۴:۳۰۱۵:۰۰
Pivot Table پیشرفته۱۵:۰۰۱۵:۳۰
Sumproduct پیشرفته۱۵:۳۰۱۶:۰۰
آنتراک۱۶:۰۰۱۶:۱۵
فرمول نویسی آرایه ای۱۶:۱۵۱۶:۳۰
Vlookup پیشرفته۱۶:۳۰۱۶:۵۰
دستور کاربردی subtotal۱۶:۵۰۱۷:۱۰
فیلتر پیشرفته۱۷:۱۰۱۷:۲۵
Camera tool۱۷:۲۵۱۷:۳۵
قفل گذاری پیشرفته۱۷:۳۵۱۷:۵۰
VBA نویسی ساده و ضبط ماکرو۱۷:۵۰۱۸:۰۰
عنوانشروعپایان
ترسیم نمودارهای تکمیلی در اکسل

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
این دوره کاربردی پیش نیازی ندارد و صرفا تمرین و پشتکار شماست که موجب موفقیت می گردد. در این دوره کاربردی از مطالب مقدماتی و عمومی اکسل تا فرمول نویسی ترکیبی و مباحث پیشرفته اکسل بحث و بررسی می شود.
آیا می بایست با خودمان لپ تاپ بیاوریم؟
خیر. نیازی به آوردن لپ تاپ نیست و کلاس های برگزاری مجهز به سیستم کامپیوتری می باشد.
چه تضمینی جهت یادگیری صددرصدی در این دوره آموزشی می کنید؟
هدف ما یادگیری کامل و صددرصدی تمام دانشپذیران می باشد به همین منظور فیلم جلسات به شرکت کنندگان دوره داده می شود. همچنین شرکت کنندگان می توانند در هر زمان بصورت رایگان مجددا در دوره های آتی شرکت کنند.
چه جزوه یا کتابی می بایست برای این دوره تهیه کنیم؟
جامع ترین و مفید ترین بانک جزوات تهیه شده توسط اساتید برجسته در اختیار دانشپذیران این دوره قرار خواهد گرفت و نیازی به تهیه جزوه یا کتاب نمی باشد.
آیا پس از گذراندن این دوره مدرک هم ارائه می شود؟
بله، پس از پایان دوره در صورت قبولی در آزمون به مدعوین مدرک معتبر بین المللی اعطا می گردد.

آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی پلاک 84