ایده تا بازارکردستان

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۲۶ آذر ۹۵ ۲۱:۰۰
مکان رویدادسنندج
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
ایده تا بازارکردستان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
/
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


آدرس:سنندج دانشگاه کردستان