دوره های آموزشی دانشگاه خاوران

شروع:
پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۲ اسفند ۹۸ ۱۸:۰۰
دوره های آموزشی دانشگاه خاوران
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

مهندس صدیق
مهندس صدیق

کارشناسی ارشد برق-الکترونیک - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
کارشناسی ارشد برق -مخابرات - دانشگاه علم وصنعت
کارشناسی ارشد اپتیک ولیزر -دانشگاه شیراز
- پژوهشگر اسبق آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیکMRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
- پژوهشگر اسبق حوزه هوشمندسازی در صنایع الکترونیک ایران
-مدیر 20پروژه تحقیقاتی وپژوهشی در حوزه فناوری هایhigh-tech
- مدرس حوزه رباتیک وهوش مصنوعی واینترنت اشیاء
-کسب سه مقام جهانی در مسابقات بین المللی رباتیک

حامیان

حامی

حامی

حامی

آدرس: مشهد مشهد-قاسم آباد-بلوار شهیدرفیعی- شهیدحسینی12- دانشگاه خاوران