رویداد به پایان رسیده است!
ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم در تاریخیکشنبه ۵ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم

شروع:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه الزهرا، مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا