اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲ مرداد ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۵ مرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادسرگرمی / مسابقه
اضافه به تقویم
اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ
۵ مرداد
۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات بیشتر

اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ(2-5. ﻣﺮﺩاﺩ 1397) ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ 32 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ (ﺑﺎﺭﺗﻨﺪﺭ) ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﻱ اﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ,ﺑﺎ ﺳﺮﺩاﻭﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺮاﻥ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﺫﻛﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ, ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ و ﺷﺮاﻳﻄ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۳۹۷/۰۵/۰۲۱۳۹۷/۰۵/۰۵

آدرس:تهران ﺗﻬﺮاﻥ,ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

اگر مایل به اطلاع از رویدادهای مشابه این رویداد هستید، کلیک کنید.