رویداد به پایان رسیده است!
اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ در تاریخجمعه ۵ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ

شروع:
سه‌شنبه ۲ مرداد ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۵ مرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ(2-5. ﻣﺮﺩاﺩ 1397) ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ 32 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ (ﺑﺎﺭﺗﻨﺪﺭ) ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﻱ اﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ,ﺑﺎ ﺳﺮﺩاﻭﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺮاﻥ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﺫﻛﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ, ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ و ﺷﺮاﻳﻄ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ اﻳﺮاﻥ

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۳۹۷/۰۵/۰۲۱۳۹۷/۰۵/۰۵

آدرس:تهران ﺗﻬﺮاﻥ,ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.