رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در تاریخ شنبه ۲۳ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۲:۳۰

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

  • رایگان
  • شیراز
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزار‌کننده

آواتار

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

رویداد های برگزارشده۱۷
  • شروع: شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۲:۳۰
  • پایان: شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۴:۳۰

آدرس: شیراز دانشکده بهداشت