کاور
شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۲:۳۰

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

  • رایگان
  • شیراز
  • تکنولوژی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
  • شروع: شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۲:۳۰
  • پایان: شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۴:۳۰

آدرس: شیراز دانشکده بهداشت