رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از آزمایشگاه های دانشکده هوافضا در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳:۰۰

بازدید از آزمایشگاه های دانشکده هوافضا

  • رایگان
  • تهران
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

آزمایشگاه ها
عنوانشروعپایان
سازه و کامپوزیت۱۳۱۳:۲۰
نور سیال۱۳:۲۵۱۳:۴۵
سخت افزار در حلقه و یکپارچه سازی سیستمی۱۳:۵۰۱۴:۱۰
سیستم های کنترل۱۴:۱۵۱۴:۳۵
سوخت احتراق۱۴:۴۰۱۵
اسپری۱۵:۰۵۱۵:۲۵
مودال۱۵:۳۰۱۵:۵۰

آدرس

تهران خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان جدید دانشکده هوافضا، طبقه -1

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

انجمن علمی دانشکده هوافضا شریف

رویداد های برگزارشده۲۱
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۳۰ نفر