رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد در تاریخ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد

  • ۵,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران فرودگاه مهرآباد