رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد در تاریخدوشنبه ۲۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد

شروع:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۷:۰۰
بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران فرودگاه مهرآباد