بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد

شروع رویداد
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران فرودگاه مهرآباد