رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد در تاریخ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد

شروع:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۷:۰۰
بازدید از تاسیسات الکترومکانیکی فرودگاه مهر آباد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران فرودگاه مهرآباد