بازدید از نمایشگاه بورس بانک بیمه

شروع:‌
در ۲ سانس
مکان: تهران
موضوع:مالی / بورس
بازدید از نمایشگاه بورس بانک بیمه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران تهران خیابان حافظ خیابان رودسر دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی