رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از نمایشگاه بورس بانک بیمه در تاریخ چهارشنبه ۴ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازدید از نمایشگاه بورس بانک بیمه

شروع:‌
در ۲ سانس
مکان: تهران
موضوع: مالی / بورس
بازدید از نمایشگاه بورس بانک بیمه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران تهران خیابان حافظ خیابان رودسر دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی