بازدید از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان(ویژه دختران)

شروع:
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ ۰۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: اصفهان
بازدید از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان(ویژه دختران)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

توجه

این بازدید ویژه دختران می باشد.

آدرس:اصفهان اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان(مکان حرکت)