رویداد به پایان رسیده است!
بازدید از کارخانه مگاموتور در تاریخچهارشنبه ۱ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازدید از کارخانه مگاموتور

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
بازدید از کارخانه مگاموتور
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه شریف، دانشکده صنایع، طبقه همکف، انجمن علمی دانشکده صنایع