بازدید از کارخانه کارتن ایران

شروع:
سه‌شنبه ۴ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۴ دی ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
موضوع:مالی / بورس
بازدید از کارخانه کارتن ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران کارخانه کارتن ایران