رویداد به پایان رسیده است!
بازدید و آشنایی با مرکز شتابدهنده ی کسب و کار نوران در تاریخ چهارشنبه ۱ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازدید و آشنایی با مرکز شتابدهنده ی کسب و کار نوران

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۰۹:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
بازدید و آشنایی با مرکز شتابدهنده ی کسب و کار نوران
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:شیراز محل حرکت: بلوار رازی ، دانشکده بهداشت