بازدید و آشنایی با مرکز شتابدهنده ی کسب و کار نوران

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۰۹:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
بازدید و آشنایی با مرکز شتابدهنده ی کسب و کار نوران
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:شیراز محل حرکت: بلوار رازی ، دانشکده بهداشت