رویداد به پایان رسیده است!
بازدید بخش سلول درمانی بیمارستان گاندی در تاریخشنبه ۱۵ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازدید بخش سلول درمانی بیمارستان گاندی

شروع:
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / درمان
بازدید بخش سلول درمانی بیمارستان گاندی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 

برگزارکنندگان

انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه الزهرا

انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه الزهرا

آدرس:تهران ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)