بازدید بخش سلول درمانی بیمارستان گاندی

شروع رویداد
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادپزشکی / درمان
اضافه به تقویم
بازدید بخش سلول درمانی بیمارستان گاندی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۰۲۶۳۹۹۰۲۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 

برگزارکنندگان

انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه الزهرا

انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه الزهرا

آدرس:تهران ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)