رویداد به پایان رسیده است!
بازشناسی مفهوم الگو در معماری ایرانی در تاریخ یکشنبه ۹ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازشناسی مفهوم الگو در معماری ایرانی

شروع:
یک‌شنبه ۹ تیر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۹ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
بازشناسی مفهوم الگو در معماری ایرانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی آمفی تئاتر دانشگده فنی مهندسی