رویداد به پایان رسیده است!
بازی های جدی و کاربرد آنها در آموزش و درمانهای روانشناختی در تاریخیکشنبه ۲۳ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازی های جدی و کاربرد آنها در آموزش و درمانهای روانشناختی

شروع:
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۳:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۵:۳۰
بازی های جدی و کاربرد آنها در آموزش و درمانهای روانشناختی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران اوین - ولنجک - دانشگاه شهیدبهشتی دانشکده روانشناسی