بازی های جدی و کاربرد آنها در آموزش و درمانهای روانشناختی

شروع رویداد
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۳:۳۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۵:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / بازی سازی
اضافه به تقویم
بازی های جدی و کاربرد آنها در آموزش و درمانهای روانشناختی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران اوین - ولنجک - دانشگاه شهیدبهشتی دانشکده روانشناسی