بانوان موفق

شروع رویداد
شنبه ۷ مهر ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادبابل
اضافه به تقویم
بانوان موفق
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:بابل میدان کشوری_ سرداران۶/۱_ کلینیک روانشناسی رشد