رویداد به پایان رسیده است!
با کارآفرینان (دیرین دیرین) در تاریخدوشنبه ۱۰ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

با کارآفرینان (دیرین دیرین)

شروع:
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
با کارآفرینان (دیرین دیرین)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:زاهدان زاهدان،خیابان دانشجو، مقابل دانشجو ۴، پارک علم و فناوری