بررسی عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در بازار کار

شروع:
دوشنبه ۳ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳ دی ۹۷ ۱۲:۰۰
بررسی عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در بازار کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

نرخ مشارکت زنان در بازارکار در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته، به‌طوری‌که سهم زنان از جمعیت فعال به نرخ ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده‌است. در کنار این فاصله نرخ‌های بیکاری زنان و مردان بیشتر شده که این امر به طور نسبی از نامساعد بودن بازار کار کشور برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. در این پژوهش به واکاوی عوامل تحولات سال‌های اخیر در موضوع اشتغال زنان و مستمر یا گذرا بودن این وضعیت و همچنین بررسی زمینه‌های اشتغال آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته می‌شود. در این میان، مطالعه تجربه سایر کشورها در این زمینه و تجزیه و تحلیل سیاست‌های موفق و ناموفق در شرایط مشابه برای دریافتن راه‌حل‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب به‌کار گرفته خواهد شد.

سخنرانان

محمد حسینی

محمد حسینی

هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

عیسی منصوری

عیسی منصوری

معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدرضا سپهری

محمدرضا سپهری

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

سیدعلی هاشمی

سیدعلی هاشمی

کارشناس ارشد حوزه بازار کار

علیرضا امینی

علیرضا امینی

مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور

غلامعلی فرجادی

غلامعلی فرجادی

مشاور موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی۱۰:۰۰۱۰:۴۰
پنل میزگرد۱۰:۴۰۱۱:۳۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۱:۳۰۱۲:۰۰

آدرس:تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی