رویداد به پایان رسیده است!
نقد و بررسی کتاب اقتصاد فقیر در تاریخ چهارشنبه ۳۰ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۴:۰۰

نقد و بررسی کتاب اقتصاد فقیر

  • رایگان
  • تهران
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر مهدی فیضی
دکتر مهدی فیضی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر جعفر خیرخواهان
دکتر جعفر خیرخواهان
دکتر محمد حسینی
دکتر محمد حسینی
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
علیرضا عبدالله زاده
علیرضا عبدالله زاده
کارشناس سیاست گذاری
  • شروع: چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: تهران نیاوران، ضلع شمالی کاخ نیاوران، جمال آباد، خیابان مختار عسگری ،پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ساختمان آموزش و پژوهش، طبقه 5