برندسازی شخصی با رویکرد کسب و کار

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ۰۰:۰۰
مکان: تهران
برندسازی شخصی با رویکرد کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان فرشته- خیابان آقابزرگی