رویداد به پایان رسیده است!
برندسازی فردی در تاریخ پنج‌شنبه ۲۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۲۳ آبان ساعت ۱۷:۰۰

برندسازی فردی

  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


این دوره در قالب دو مرحله شامل فاز »پیش آموزشی« و »کالس حضوری« برگزار خواهد شد.
الف( مرحله پیش آموزشی؛ این فاز در برگیرنده فاز مطالعاتی و آماده سازی شرکتکنندگان برای حضور
در بخش اصلی دوره است. مدت زمان این بخش دو هفته می باشد و منابع و راهنمای مطالعاتی مربوطه
به شرکت کنندگان جهت آمادگی حضور در کالس ارائه می گردد.
ب( کالس های آموزشی حضوری به مدت 24 ساعت در 6 هفته به مدت 4 ساعت، برگزار خواهد شد.

 

سرفصل های دوره برندسازی فردی:
- تعاریف برندینگ شخصی
- برداشت های نادرست از برندینگ شخصی )چه چیزی برندینگ شخصی نیست؟(
- مولفه های اساسی برند شخصی
- تفاوت برند شخصی و شهرت
- دستاوردهای برندینگ شخصی
- انواع برند شخصی
- بنچ مارکتینگ و تحلیل نمونه های موفق برند شخصی
- مراحل طراحی برند
- مدل های ساخت و توسعه برند شخصی
- هویت سازی برند شخصی
- تصویر برند شخصی
- کهن الگوها
- تکنیک های برند شخصی
- تولید محتوا در برندینگ شخصی
- اقالم برندسازی شخصی
- ابزارهای مدرن در ساخت و نگهداری برند شخصی
- چارچوب اخالقی در برندسازی شخصی
- ارزیابی برند شخصی
- کارگاه طراحی بوم برند شخصی
- طراحی کمپین برند شخصی

 

آدرس

تهران ظفر، نش نسا، پلاک 46، واحد 3

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

آموزشگاه متد

مسیر توسعه دانش  بستری عملی برای آموزشهای نوین و خلاق   

رویداد های برگزارشده۱۳
رویداد های فعال۰