رویداد به پایان رسیده است!
برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی) در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی)

شروع:
شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ ۱۳:۰۰
مکان: ری
موضوع:ورزشی / آموزش
برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
عنوانشروعپایان
روز اولشروع ساعت ۹:۰۰پایان ساعت ۱۳:۰۰
عنوانشروعپایان
روز دومساعت شروع ۹:۰۰ساعت پایان ۱۳:۰۰

آدرس:ری شهر ری میدان نماز