برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی)

شروع رویداد
شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ ۱۳:۰۰
مکان رویدادری
موضوع رویدادورزشی / آموزش
اضافه به تقویم
برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
عنوانشروعپایان
روز اولشروع ساعت ۹:۰۰پایان ساعت ۱۳:۰۰
عنوانشروعپایان
روز دومساعت شروع ۹:۰۰ساعت پایان ۱۳:۰۰

آدرس:ری شهر ری میدان نماز