برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی)

شروع رویداد
شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ ۱۳:۰۰
مکان رویدادری
موضوع رویدادورزشی / آموزش
اضافه به تقویم
برگزاری دوره آموزشی طب سنتی چین (چی کونگ مقدماتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت دوره گواهی‌نامه
موسسه چی کونگ پارسیان تنها موسسه آموزش تخصصی چی کونگ در ایران
رئوس برنامه ها بشرح زیر می باشد :
•مقدمه اي بر چی کونگ ، ماساژ...
بیشتر
۱۵ اسفند
۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
عنوانشروعپایان
روز اولشروع ساعت ۹:۰۰پایان ساعت ۱۳:۰۰
عنوانشروعپایان
روز دومساعت شروع ۹:۰۰ساعت پایان ۱۳:۰۰

آدرس:ری شهر ری میدان نماز

اگر مایل به اطلاع از رویدادهای مشابه این رویداد هستید، کلیک کنید.