برگزاری نسشت علم اطلاعات و محتوا کاربر محور (User-Generated Content)

شروع رویداد
چهارشنبه ۳۰ دی ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳۰ دی ۹۴ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / نوآوری
اضافه به تقویم
برگزاری نسشت علم اطلاعات و محتوا کاربر محور (User-Generated Content)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

تعریف و بررسی مفهوم محتوای کاربر محور (User-Generated Content)?

بررسی ارتباط متقابل علم اطلاعات و محتوای کاربر محور

بررسی یک نمونه موفق در زمینه UGC از منظر اطلاعات و محتوا (کسب و کار آی برتر)

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد