رویداد به پایان رسیده است!
برگزاری کارگاه عملی "تست نفوذ در شبکه" در تاریخچهارشنبه ۲۶ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

برگزاری کارگاه عملی "تست نفوذ در شبکه"

شروع:
شنبه ۲۲ مهر ۹۶ ۱۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ ۱۹:۰۰
مکان: اهواز
برگزاری کارگاه عملی  "تست نفوذ در شبکه"
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس:اهواز اهواز - تقاطع خیابان سلمان فارسی و آزادگان - ساختمان شهرداری طبقه اول