رویداد به پایان رسیده است!
بیهقی خوانی در تاریخیکشنبه ۲۷ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بیهقی خوانی

شروع:
یک‌شنبه ۱۶ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۷ مرداد ۹۸ ۲۰:۰۰
بیهقی خوانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

بیهقی خوانی در رویش

در حوزه متون کلاسیک،تاریخ بیهقی از جمله کتب با ارزش ادب فارسی است. موضوع این کتاب اگرچه شرح حوادث واتفاقات دوره مسعود غزنوی و احوالات اجتماعی مردم است،ولی یک کتاب تاریخی یا سیاسی صرف نبوده و پیوسته از منظر ادبی بیشتر ازتاریخی....مورد مطالعه،نقد و بررسی قرار گرفته است.تاریخ بیهقی از آنچنان نثر شیوا، تصاویر ذهنی بدیع،تمثیل های بکر، فضای عاطفی و احساسی قوی و بیان داستانی گیرا برخوردار است که در شمار یکی از متون با ارزش فارسی قرار گرفته است.
به عبارتی تاریخ بیهقی تاریخ نگاری صرف نیست، بلکه روایتگری تاریخ است. بیهقی روایت را به عنوان شیوه بیان خود برگزیده است.شیوه ای که امروزه پس از گذشت قرن ها در دوران مدرن به عنوان یک شیوه بیان داستانی بکار می رود.از این رو خواندن تاریخ بیهقی برای کسب شناخت و تجربه در حوزه داستان نویسی بسیار مفید و مملو از آموزه های غنی ادبی است.
شرکت در دوره ادبی "بیهقی خوانی " را به کلیه علاقه مندان داستان پیشنهاد می نماییم.

منیر سلطان پور در یک نگاه

  • فوق لیسانس ادبیات فارسی
  • نویسنده و شاعر
  • سردبیر روزنامه صبح اندیشه
  • دبیر ادبیات


کتاب شناسی :

  • فردیت در شعر معاصر - انتشارات گفتمان اندیشه معاصر

منیر سلطان پور در یک نگاه

منیر سلطان پور

منیر سلطان پور

نویسنده و شاعر

سردبیر روزنامه صبح اندیشه
دبیر ادبیات

آدرس:اصفهان چهارباغ بالا. چهارراه نظر. کوچه‌ی پورمعراج. شماره 16. پلاک 10. موسسه فرهنگی رویش‌مهر