تابلوخوانی نوین بورس
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۷۸
دنبال کننده
۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

تالار سهامدارن حقیقی تقدیم می کند:  دوره آموزشی تابلوخوانی نوین و آشنایی با آخرین ترفند ها و دستکاریهای تابلو معاملاتی در بورس اوراق بهادار ایران  همان طور که می دانید در برخی مواقع بازیگران سهم ها و افراد حقیقی که دارای پول های درشت یا پول داغ هستند میتوانند به سهم ها جهت دهی خاصی دهند که اگر ما با ترفند های آنها آشنا نباشیم متحمل ضرر و زیان می ...