رویداد به پایان رسیده است!
تبدیل ایده به ثروت در تاریخجمعه ۲۸ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تبدیل ایده به ثروت

شروع:
جمعه ۲۸ دی ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۲۸ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
تبدیل ایده به ثروت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران جهادانشگاهی صنعتی شریف