تحلیل سیستم های الکتریکی - GAMS

شروع:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۳۲
پایان:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۳۲
تحلیل سیستم های الکتریکی - GAMS
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران پردیش شهید بهشتی، دانشگاه شهید عباسپور، مرکز آموزش های تخصصی