رویداد به پایان رسیده است!
تحلیل های آماری در مطالعات زیستی در تاریخ پنج‌شنبه ۷ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

پنج‌شنبه ۸ اسفند

خلق اثر مکتوب

  • تهران
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارنفیسه حکمت
چهارشنبه ۱۴ اسفند

سال نو به توان سرمایه انسانی

  • تهران
  • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارسامانه تامین مالی کارن کراد

تحلیل های آماری در مطالعات زیستی

شروع:
پنج‌شنبه ۷ آذر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۷ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
تحلیل های آماری در مطالعات زیستی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.


*کارگاه به مدت 5 ساعت خواهد بود.


سرفصل ها


  • انواع روش های آماری

آمارتوصیفی
آشنایی با مقدمات استنباط آماری و نحوه برخورد با متغیرها
آمار استنباطی

  • آزمون های آماری
  • پارامتریک

آزمون مقایسه یک میانگین یک جامعه با یک عدد
آزمون مقایسه دو جامعه مستقل
آزمون مقایسه دو جامعه وابسته
آزمون مقایسه چند جامعه مستقل

  • ناپارامتریک

آزمون مقایسه یک میانگین یک جامعه با یک عدد
آزمون مقایسه دو جامعه مستقل
آزمون مقایسه دو جامعه وابسته
آزمون مقایسه چند جامعه مستقل

سخنرانان

زهرا منتظری
زهرا منتظری
کارشناس و کارشناس ارشد ارشد آمار اقتصادی – کارشناس ارشد آمار زیستی مدرس نرم افزارهای آماری و مشاور آماری

آدرس: تهران میدان رسالت - خیابان هنگام - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده برق