رویداد به پایان رسیده است!
تحول دیجیتال در تاریخچهارشنبه ۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تحول دیجیتال

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
تحول دیجیتال
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:زنجان زنجان دانشگاه زنجان سالن غدیر