تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه براساس GUM & EUM

شروع رویداد
یک‌شنبه ۲۵ مهر ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۲۵ مهر ۹۵ ۱۴:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه براساس GUM & EUM
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱۳۲۶۴۵۶۵۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت انفرادی
۲۵ مهر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت گروهی
ثبت نام بیش از دونفر
۲۵ مهر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

آدرس:اصفهان بزرگمهر خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر ساختمان ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد طبقه همکف

موقعیت جغرافیایی رویداد