تدریس خصوصی علوم دیجیتال

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۳۰ اسفند ۹۹ ۱۹:۰۰
مکان رویداداردبیل
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
تدریس خصوصی علوم دیجیتال
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۷۱۹۴۶۰۶
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اردبیل سعدی - خانه الکترونیک