رویداد به پایان رسیده است!
تدوین و مبانی سینما در تاریخ چهارشنبه ۱۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تدوین و مبانی سینما

شروع:‌
در ۲ سانس
مکان: کرج
تدوین و مبانی سینما
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
سانس ۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۰۰
سانس ۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرج کرج،چهارراه دانشکده،دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،طبقه فوقانی سلف برادران