رویداد به پایان رسیده است!
تسهیل گرفتن بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی و نوشتن مقالات ISI در تاریخشنبه ۲۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تسهیل گرفتن بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی و نوشتن مقالات ISI

شروع:
شنبه ۲۴ بهمن ۹۴ ۱۱:۰۰
پایان:
شنبه ۲۴ بهمن ۹۴ ۱۳:۰۰
تسهیل گرفتن بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی و نوشتن مقالات ISI
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرج میدان شاه عباسی بلوار اما زاده حسن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران