رویداد به پایان رسیده است!
تصمیمات استراتژیک کارآفرینان و پیامدهای آن (با تکیه بر مدل کارآفرینی ناب) در تاریخ دوشنبه ۷ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تصمیمات استراتژیک کارآفرینان و پیامدهای آن (با تکیه بر مدل کارآفرینی ناب)

شروع:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۱۲:۰۰
تصمیمات استراتژیک کارآفرینان و پیامدهای آن (با تکیه بر مدل کارآفرینی ناب)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن طبقه هشتم کتابخانه مرکزی