تصمیمات استراتژیک کارآفرینان و پیامدهای آن (با تکیه بر مدل کارآفرینی ناب)

شروع:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۱۲:۰۰
تصمیمات استراتژیک کارآفرینان و پیامدهای آن (با تکیه بر مدل کارآفرینی ناب)
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن طبقه هشتم کتابخانه مرکزی