تعمیرات تجهیزات پزشکی (بیمارستانی و دندان پزشکی)

شروع:
شنبه ۱۵ تیر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۲۱ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
تعمیرات تجهیزات پزشکی (بیمارستانی و دندان پزشکی)
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان – مجتمع فناوری و نوآوری