کارگاه پیاده سازی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در عمل

شروع رویداد
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۹۵ ۰۹:۳۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
کارگاه پیاده سازی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در عمل
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

انجمن مدیریت راهبردی ایران برگزار می کند:

کارگاه پیاده سازی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در عمل

مدت زمان: 16 ساعت ، چهارشنبه و پنج شنبه مورخ اول و دوم اردیبهشت 1395

مدرس: دکتر عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی) ?Http://linkedin.com/in/Harandi?

با ارائه گواهی نامه رسمی شرکت در دوره از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران(مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

رئوس مطالب:

1- نقدی بر مدیریت استراتژیک کلاسیک

2- باز اندیشی مفهوم تفکر استراتژیک

3- تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

4- پس آیندهای تفکر استراتژیک

5- فرامین تفکر استراتژیک

6- فنون و ابزارهای تفکر استراتژیک

7- تحلیل مطالعات موردی

آدرس:تهران میدان آرژانتین، خیابان 16 بخارست، دانشکده کاربردی گلدایران.