رویداد به پایان رسیده است!
تفکر خلاق با رویکرد حل مسأله و طراحی انسان محور در تاریخچهارشنبه ۲۸ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تفکر خلاق با رویکرد حل مسأله و طراحی انسان محور

شروع:
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ ۲۰:۰۰
تفکر خلاق با رویکرد حل مسأله و طراحی انسان محور
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

نسترن افشم

نسترن افشم

دانش آموخته دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

برگزارکنندگان

مدار آفرینشگران خلاق

مدار آفرینشگران خلاق

آدرس:تهران خیابان کارگرشمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران