تهیه آزمون های دیجیتال با نرم افزار کپتیویت

شروع رویداد
یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷ ۱۳:۳۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
تهیه آزمون های دیجیتال با نرم افزار کپتیویت
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران بزرگراه چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

موقعیت جغرافیایی رویداد