رویداد به پایان رسیده است!
تهیه طرح های توجیه اقتصادی: مباحث مقدماتی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تهیه طرح های توجیه اقتصادی: مباحث مقدماتی

شروع:
چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
تهیه طرح های توجیه اقتصادی: مباحث مقدماتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: نجف آباد نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی، طبقه سوم، مرکز رشد